PROGRAM STYPENDIALNY IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA

Program oferuje stypendia na bezpłatne studia II stopnia (poprzedzone rocznym kursem przygotowawczym do podjęcia studiów w Polsce) i III stopnia prowadzone w uczelniach publicznych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego. Celem programu jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego państw rozwijających się, poprzez podnoszenie poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych ich obywateli. Ponadto udział w programie stanowi szansę na poznanie polskiej kultury i języka. Daje możliwość nawiązania znajomości z polskimi studentami i pracownikami naukowymi polskich uczelni.

Oferta stypendialna adresowana jest w szczególności do obywateli następujących krajów: Angolii, Etiopii, Indonezji, Kenii, Kolumbii, Meksyku, Mjanmy, Mongolii, Mozambiku, Nigerii, Palestyny, RPA, Senegalu, Tanzanii i Wietnamu.

Aktualnie oferta stypendialna programu obejmuje:

  • stypendia na studia II stopnia w obszarze nauk: ścisłych, przyrodniczych, technicznych, rolniczych leśnych i weterynaryjnych;
  • stypendia na studia III stopnia w dziedzinach nauk: matematycznych, fizycznych, chemicznych, biologicznych, nauk o Ziemi, technicznych, rolniczych, leśnych i weterynaryjnych.

Aby uzyskać więcej informacji o procesie aplikacji, należy odwiedzić stronę internetową: https://nawa.gov.pl/en/

STUDYFINDER