Dostępnych jest wiele stypendiów na warunkach określonych w umowach dwustronnych. Są one finansowane przez rząd polski lub rząd partnera zagranicznego, często w celu zwiększenia wymiany studentów z określonego kierunku geograficznego lub kierunku studiów. Kwota stypendium zależy od rodzaju studiów. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej (BUWiWM): www.buwiwm.edu.pl. Dobrze jest też sprawdzić u władz lokalnych, czy oferują program stypendialny, który obejmuje studia.

STUDYFINDER